Paul van Lierop Consultancy

 Crossing | Barriers


“Paul van Lierop Consultancy” is tot stand gekomen op 1 juli 2007.

Mijn missie is het realiseren van een grenzeloze toepassing van veilige (bouw)producten. Vandaar het motto “Crossing Barriers”. Ik sta ervoor dat de industrie haar huidige en toekomstige obstakels overwint. En dat zij bovendien door een krachtig beleid gebaseerd op kennis, kwaliteit, creativiteit, integriteit en samenwerking haar marktpositie versterkt.

Met de kennis van Europese en Nederlandse regelgeving en met een behoorlijke dosis aan ervaring in productontwikkeling, marketing, onderzoek, testen en certificatie van bouwproducten, weet de Nederlandse en Europese industrie zich gesterkt met het advies en de kwaliteitsaudits van Paul van Lierop Consultancy.

Advieswerkzaamheden op maat

Marketing:
Marktonderzoek en –analyse (SWOT)
Opstellen marketingplan en/of marketingstrategie

Productontwikkeling:
Opstellen programma’s van eisen
Coördineren en/of uitvoeren productontwikkeling (van ideegeneratie tot realisatie)

Onderzoek en testen:
Opzet testmethode, testprogramma en begeleiding van producttesten
Begeleiding van materiaal of productonderzoek
Schade expertise

Certificatie en kwaliteitszorg:
Begeleiding tot productcertificatie of
Managementsysteemcertificatie (IKB of ISO 9001 e.a.) t/m het behalen van het certificaat
Opstellen concept beoordelingsrichtlijn of erkenningsregeling e.d.
Uitvoeren audits/inspecties
Opstellen kwaliteitshandboek
Opstellen concept certificaat of fabrikant-eigen-verklaring

CE-markering (m.b.t. Europese Richtlijn Bouwproducten):
Analyse van aanwezige geharmoniseerde Europese norm, ETAG of CUAP.
Eisen terugbrengen tot overzichtelijk geheel en plan van aanpak
Ontwikkelen van testsystematiek (indien van toepassing)
Ontwikkelen van een praktisch kwaliteitshandboek
Opstellen van de fabrikant-eigen-verklaring of ETA
Begeleiden tot afgifte van certificaat (indien van toepassing)

Organisatieadvies:
Integratie van 1 of meerdere van de bovengenoemde disciplines in een strategisch plan
Projectleiding met diverse schakels uit de bouwkolom om te komen tot veilige producten of kwaliteitsverbetering


Paul van Lierop Consultancy, De Baander 50, 3823 VK Amersfoort.

Tel.: 033-7851116 of mob. 06-47053419, e-mail: info@crossingbarriers.nl